Jag, Hammid Shahrokni!

Väl mött!

Jag är Hammid Shahrokni

Född i Ahwaz, Iran den 10:e maj 1986 och kom ca 6 månader därpå till Sverige och är sedan dess uppvuxen här.
Har genuint intresse för teknik med allt ifrån Apples produkter till UNIX och TV-spel.

Arbetar för KTH som IT-tekniker på Science for Life Laboratory med ett brett spektrum av problemlösningscenarion inom både mjuk- och hårdvara samt konsultation. Är sedan 2015 även Apple-certifierad hårdvarutekniker med erfarenhet ifrån MacRent